13 november 2017 Meer nieuws

Nieuwe gewasbeschermingsstrategie van Agrifirm

Op het MVO-symposium grensverleggende landbouw, presenteerde organisator Royal Agrifirm Group haar nieuwe gewasbeschermingsstrategie voor de komende jaren.

Zorgvuldig inzetten van gewasbescherming

Met de gewasbeschermingsstrategie streeft de coöperatie naar een aanzienlijke vermindering van de milieu-impact van gewasbeschermingsmiddelen op het boerenerf. Door zorgvuldigere toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, het inzetten van biologische alternatieven en meer gebruik van low-impact middelen die minder invloed hebben op milieu en leefomgeving. Ook de inzet van IPM en precisielandbouw draagt hieraan bij.

Een van de conclusies op het symposium: “Natuur integreren in de agrarische bedrijfsvoering dient een commercieel doel. Zeker daar waar investeringen in duurzaamheid leiden tot lagere kosten. Is dit niet het geval, dan is het belangrijk dat alle schakels in de keten hieraan bijdragen. Alleen dan kunnen telers onderdeel zijn van de oplossing voor maatschappelijke uitdagingen, zoals de productie van duurzaam, veilig en voldoende voedsel, en het behoud van de biodiversiteit.”

‘We streven naar best of both worlds’

“Wij helpen boeren en telers met aantoonbaar effectief advies en innovatieve oplossingen voor gezonde en weerbare gewassen met een minimale invloed op mens en milieu”, zegt Dick Hordijk, CEO van Royal Agrifirm Group. “We streven naar ‘best of both worlds’. Duurzaam in financieel en milieu opzicht. Daarvoor werken we natuurlijk samen met boeren, telers, leveranciers, verwerkers, supermarkten, overheden, onderzoekers, ngo’s en burgers.”

Natuur-inclusieve landbouw en verantwoorde gewasbescherming

“Er is de laatste tijd veel aandacht voor biodiversiteit en de invloed van landbouw op het milieu en de leefomgeving”, zegt Ruud Tijssens, Group Director Public & Cooperative Affairs bij Royal Agrifirm Group. “Als coöperatie begrijpen we heel goed het grote maatschappelijke belang van natuur-inclusieve landbouw en verantwoorde gewasbescherming. Wij spannen ons in om dit voor de boer haalbaar te maken en gaan hierover graag met iedereen in gesprek.”

Meer over het symposium is te lezen in Greenity nr. 2 die 23 november verschijnt.