18 oktober 2019 Meer nieuws

Nieuwe CAO Groothandel bloemen en planten

De vakbonden en brancheorganisatie VGB hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO Groothandel bloemen en planten. Een salarisstijging van 2,5% per 1 januari 2020 en 2,25% per 1 januari 2021 is daar een onderdeel in.

De achterbannen van FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen en werkgeversorganisatie VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) zijn hiermee akkoord gegaan. De CAO heeft een looptijd van twee jaar, van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021.

Loongebouw

Het minimum en maximum van de loonschalen 1 t/m 3 worden per 1 januari 2020 met 2% verhoogd en die van de loonschalen 4 t/m 6 met 1%. Het loongebouw wordt hiermee aantrekkelijker op de arbeidsmarkt.

De onderhandelingsdelegaties kwamen verder met elkaar overeen om tijdens de looptijd van de cao te overleggen over de impact van het pensioenakkoord en waar nodig aanpassingen uit te werken voor de sector. Ook wordt de aanzegtermijn werktijden in het kader van de Wet Arbeidsmarkt in balans van vier dagen terug gebracht naar twee dagen.

Partijen spraken af dat prioriteit gegeven wordt aan de algemeen verbindend verklaring van de cao.