28 mei 2019 Meer nieuws

Nieuw seizoen voor ECA-water in bloembollen

Op verzoek van de KAVB heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een vrijstelling verleend voor de toepassing van ECA-water voor de desinfectie van proceswater in spoel- en kookbaden van bloembollen.

Het gaat om de toepassing van ‘actief chloor in situ gegenereerd uit natriumchloride door elektrolyse’ door de OxAgri van BlueSense (voorheen Bright Spark). De vrijstelling is geldig van 15 juni 2019 tot en met 12 oktober 2019. Na 2018 is dit het tweede jaar dat ECA-water mag worden toegepast in de bloembollensector.

Verspreiding tegengaan

ECA-water is een hulpmiddel bij het koken en spoelen van bloembollen, omdat het de verspreiding van bacteriën, schimmels en virussen tegen gaat. Dit is aangetoond in het onderzoek van het Topsectorproject Het Nieuwe Verwerken. ECA-water wordt onder meer ingezet bij het koken van narcissen en bij het spoelen van tulpen.

Nog geen gewasbeschermingsmiddel

ECA-water is nog niet toegelaten als gewasbeschermingsmiddel. De KAVB heeft daarom het initiatief genomen tot een werkgroep met het ministerie van LNV, het ministerie van IenW, het Ctgb, de NVWA, het RIVM en Agrodis. Een belangrijk resultaat is dat de overheid het gebruik van ECA-water nu toestaat, waarmee ondernemers een middel in handen krijgen om proceswater te desinfecteren. Minister Schouten van LNV heeft aangegeven dat zij de inzet van ECA-water ziet als een voorbeeld van innovatie in de agrarische sector.

Fotocredit: BlueSense.