22 februari 2021 Meer nieuws

Nieuw leven voor oud groeimodel tulp

Binnen de PPS Bollenrevolutie 4.0 wordt gewerkt aan een vernieuwing van het het groeimodel Wofost om de potentiële opbrengst van tulpen in het veld te voorspellen. Het model kan assisteren bij het bepalen van belangrijke momenten in het seizoen, zoals de bloei en het oogstmoment

Het voorspellen van het juiste oogstmoment van tulpenbollen blijft voornamelijk een ‘groene vingers’-kwestie. Telers hebben vooral ervaring nodig om voldoende rekening te houden met verschillende aspecten, denk daarbij aan bijvoorbeeld: ‘te vroeg gerooid betekent meer kans op Penicillium’ of ‘bruine wortels in de broei, maar te laat rooien geeft weer meer kans op Fusarium’. De huid moet bij oogst een bruin ‘wangetje’ hebben en het liefst niet gerimpeld zijn. Onervaren medewerkers het veld in sturen om het oogstmoment te bepalen blijft daarom lastig.

Afzet

Tevens is het voor een teler handig om ruimschoots voor de een goede inschatting te kunnen maken van de opbrengst, om zodoende zijn afzet beter te regelen. Een groeimodel kan hierbij helpen. Een andere toepassing zou bijvoorbeeld schadebepaling kunnen zijn, er zou dan een inschatting gemaakt kunnen worden van een mogelijke opbrengst als er geen schade was opgelopen.

Model voor 'Apeldoorn'

Het groeimodel Wofost (World Food Studies) voor tulpen is in de jaren negentig ontwikkeld voor de cultivar 'Apeldoorn'. De afgelopen jaren was weinig aandacht voor het model, maar binnen Bollenrevolutie 4.0 wordt gewerkt aan een vernieuwing.

IJkpunten

Het Wofost-model berekent dagelijks de groei van de verschillende plantorganen, met name op basis van temperatuur en straling. De gesimuleerde groei bepaalt een aantal ijkpunten, zoals datum van opkomst, datum van bloei en koppen en de uiteindelijke datum van oogst. Aankomend groeiseizoen nemen medewerkers van WUR vanaf opkomst tot oogst op tien momenten gewasmonsters van een tulpenveld bij kwekerij H.C.P Verdegaal B.V. in Noordwijkerhout. Met de gewasmonsters wordt het model gecontroleerd. Ook wordt op hetzelfde perceel gemeten met een multi-spectrale camera om het groeimodel te valideren en updates uit te voeren op basis van de meetwaardes.

Publiek-Private Samenwerking

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De uitvoering van deze publiek-private samenwerking (PPS) ligt bij een consortium van zeven partners: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., BKD en TechNature B.V.. Economic Board Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek betalen mee.