9 juli 2018 Meer nieuws

Nieuw lectoraat Bodem op HAS Hogeschool

De HAS-vestiging in Venlo gaat het lectoraat ‘Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem’ aanbieden. Daartoe hebben de hogeschool, de provincie Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) op 9 juli een overeenkomst getekend. Judith van de Mortel is bij HAS Hogeschool gestart als lector.

Interactie tussen bodem en plant

Het lectoraat richt zich op de interactie tussen plant en bodem en hoe de interactie tussen de bodembiologie en de plant te gebruiken is om de bodem vitaler en duurzamer te maken. Een vitale bodem is de basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie. Daarnaast draagt een vitale en vruchtbare bodem onder meer ook bij in de strijd tegen het broeikaseffect.

Judith van de Mortel

Judith van de Mortel studeerde medische microbiologie aan Gilde Opleidingen Noord-Limburg en technische microbiologie aan Fontys Hogescholen in Venlo. Ze heeft verschillende jaren expertise opgebouwd op het gebied van de interactie tussen plant en bodem bij de University of Minnesota (USA) en Wageningen University.

Provincie en LLTB financiers

De provincie maakt het lectoraat mede mogelijk met een financiële bijdrage van 300.000 euro. De LLTB financiert een gedeelte van de kosten van het lectoraat, dat loopt tot 2022.