3 oktober 2019 Meer nieuws

Nieuw Handboek Groenbemesters

Bij uitgeverij Agrio is het Handboek Groenbemesters verschenen. Het boek bevat een beschrijving van 21 groenbemesters.

Aan de orde komen de algemene planteigenschappen, ziekten en plagen, kosten per ha en informatie over het onderwerken. Daarnaast wordt een aantal mengsels besproken, evenals de soorten die in deze mengsels worden gebruikt.

Het handboek bevat informatie over teeltaspecten, soortkeuze, N-vanggewassen en de regelgeving rond het toepassen van groenbemesters. Verder is in een apart hoofdstuk informatie opgenomen die in de vorige editie uit 2003 nog ontbrak.

Gratis online versie

Van het handboek is een digitale versie en een boekversie beschikbaar. De digitale versie is te vinden op de website en is kosteloos te raadplegen. Een gedrukte versie is te bestellen via de website van Agrio. Deze kost € 24,95 incl. BTW excl. verzendkosten.