8 februari 2019 Meer nieuws

Nieuw boek over veredeling van bloembollen

De Bollenacademie heeft een nieuw boek: ‘De veredeling van bloembollen’. Cathy Osselton, veredelaar bij Hobaho by Dümmen Orange, kreeg het eerste exemplaar van André Hoogendijk, voorzitter van Stichting Bollenacademie.

De veredeling van bloembollen is bedoeld voor ondernemers en werknemers in de bloembollensector, (toekomstige) veredelaars, docenten en studenten in het groen onderwijs en voor overige geïnteresseerden en liefhebbers. In het boek staat informatie over alle zaken die betrekking hebben op de veredeling van bloembollen. Naast de technische aspecten gaat het dan onder meer ook over het bepalen van een veredelingsdoel en over een succesvolle marktintroductie.

Het boek wordt gedrukt ‘on demand’ en is verkrijgbaar voor € 59,- (inclusief verzendkosten). Ook de overige uitgaven van de Bollenacademie zijn te koop bij het Ontwikkelcentrum.

Factoren in de veredeling

Hoogendijk: “Het sortiment bloembollen verandert constant, bij het ene bolgewas sneller dan bij het andere. Ook de veredelingstechnieken veranderen. Bij nieuwe technieken hoort ook nieuwe kennis. Daarnaast veranderen ook de eisen van consumenten en producten. Een mooie bloem blijft uiteraard het uitgangspunt, maar er komen steeds meer factoren bij. Klimaatverandering en een steeds smaller pakket aan gewasbeschermingsmiddelen vragen bijvoorbeeld om bollen die van nature weerbaar zijn. Succesvolle veredeling is en blijft de basis van een gezonde bloembollensector.”

Uitbreiding in reeks boeken

Stichting Bollenacademie is in 2016 gestart met het project Studiebol. In dit project wordt kennis vastgelegd en verspreid, gericht op zowel werkenden als studenten. Er zijn inmiddels boeken uitgegeven over het telen van tulpen, lelies, narcissen, hyacinten en sneeuwklokjes. Ook zijn er twee thematische boeken verschenen, De bloembollenketen en Ziekten en plagen bij bloembollen. Dit nieuwe boek over veredeling is een uitbreiding van de reeks.

Later in 2019 volgen nog boeken over de teelt en broei van Zantedeschia en over de fysiologie van bloembollen. De publicatie De veredeling van bloembollen wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.