11 september 2018 Meer nieuws

Nieuw boek over de teelt van narcissen

Het eerste exemplaar van ‘De teelt en broei van narcissen’ heeft Ron Hulsebosch van Gebroeders Hulsebosch uit Schagerbrug ontvangen. Dit is het negende boek dat Stichting Bollenacademie uitbrengt.

Wat staat er in het boek?

Het boek beschrijft de teelt van narcissenbollen en het in bloei trekken van narcissen. Van uitgangsmateriaal tot aan het afleveren van het eindproduct. Alle teelttechnische aspecten komen daarbij aan bod: planten, gewasverzorging, oogst, verwerking, bewaring en ziekten en plagen.

Daarnaast bevat dit boek algemene informatie over botanische kenmerken van de narcissen, sortiment en de geschiedenis van de teelt.

Kennis vastleggen en behouden

Schrijvers Ard Kroon en Machteld van der Meulen reikten het boek uit aan Ron Hulsebosch tijdens het planten van narcissen. Vader Frank Hulsebosch: “Binnen ons familiebedrijf wordt de volgende generatie voorbereid op de toekomst. Overdracht van kennis is daarbij een essentieel onderdeel. Daarom is het goed dat Stichting Bollenacademie zich inzet om beschikbare kennis in het vak vast te leggen en te zorgen dat deze behouden blijft.”

‘Na vele jaren weer een boek over narcissenteelt’

André Hoogendijk, voorzitter van de Bollenacademie: “Met het nieuwe boek De teelt en broei van narcissen komt er voor het eerst in vele jaren weer een boek over het telen van narcissen uit. We zijn erg trots op deze uitgave.”

Voor wie is het boek?

De teelt en broei van narcissen is bedoeld voor ondernemers en werknemers in de bloembollensector, voor docenten en studenten in het groen onderwijs en voor overige geïnteresseerden en liefhebbers. Het boek is voor 59 euro te koop bij de webshop van het Ontwikkelcentrum. Ook de andere uitgaven van de Bollenacademie zijn bij het Ontwikkelcentrum te koop.

Over Stichting Bollenacademie

Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies. Doelen zijn een goed scholingsaanbod realiseren voor studenten en werkenden, het reguliere bloembollenonderwijs verder ontwikkelen en de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector bevorderen.

De publicatie van De teelt en broei van narcissen wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.

Fotobijschrift v.l.n.r.: Frank Hulsebosch, Ard Kroon, Ron Hulsebosch en Machteld van der Meulen.