24 mei 2022 Meer nieuws

Nieuw adviesbericht lelie kijkt verder vooruit

Het beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor de bestrijding van de schimmel Botrytis (vuur) in lelie kijkt vanaf dit seizoen vijf dagen vooruit in plaats van vier. Ook is een grafiek toegevoegd van de vuurdruk in de afgelopen twintig dagen.

Het format van het adviesbericht is door maker Agrovision aangepast naar de wensen van de telers die vorig jaar hebben deelgenomen aan een praktijkproef met het BOS.

Vochtig weer

Vorig teeltseizoen was niet ideaal voor de proef: vochtig weer creëerde hoge infectiekansen, waardoor de telers weinig ruimte ervoeren om het adviessysteem te testen. Toch hebben de telers er veel van opgestoken, zegt Monique Mul van CLM Onderzoek en Advies, dat de proef samen met HLB begeleidde. “Telers moeten wennen aan de nieuwe werkwijze en moeten het advies leren interpreteren en daarop durven vertrouwen.”

Met de grafiek van de vuurdruk in de afgelopen twintig dagen kunnen telers achteraf zien wat de werkelijke infectiekans was. Mul: “Daarmee kan de teler beter inschatten hoe effectief zijn laatste bespuiting nog is en of er nog ruimte is om een volgende vuurbespuiting iets uit te stellen of niet.”

Weerpaal

Daarnaast hebben de telers een weerpaal van Sencrop in bruikleen gekregen. De data van de weerpaal werden gelinkt aan het adviesbericht van Agrovision. Door deze weerpaal in het gewas te zetten, kreeg elke teler een advies op maat voor het proefperceel. “Daarover waren de telers goed te spreken”, aldus Mul. “De deelnemers konden ook de weergegevens van andere Sencrop-weerpalen inzien. Daardoor kon bijvoorbeeld een teler met een perceel in de buurt van een andere weerpaal gebruikmaken van de weergegevens van die weerpaal. Zeker als het weer lokaal erg verschilt, kan dat de noodzaak voor een vuurbespuiting beïnvloeden.”

Proefopzet

In 2019 en 2020 zijn door de WUR, HLB en ROL (Regionaal Onderzoek Lelieteelt) proeven uitgevoerd met BOS in de lelieteelt. Uit de proeven bleek een groot potentieel voor middelreductie met behulp van die waarschuwingssystemen, maar brede implementatie van BOS in de lelieteelt lijkt vooralsnog uit te blijven. Daarom staan tijdens het huidige project de ervaringen van de deelnemende telers centraal. Welke factoren belemmeren ondernemers momenteel om af te gaan op het BOS-advies? In 2021 hebben de telers gedurende het groeiseizoen dagelijks adviesberichten ontvangen. Onder begeleiding van HLB, voerden zij al dan niet bespuitingen uit op twee (delen van) percelen: het ene volgens een reguliere spuitschema, het andere volgens BOS-advies. Ook het komende seizoen testen de lelietelers het effect van het inmiddels aangepaste BOS-advies op het verminderen van het aantal benodigde gewasbeschermingsmiddelen tegen vuur.

De praktijkproef wordt uitgevoerd door HLB en CLM Onderzoek en Advies. Het project wordt gefinancierd door het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij en door de provincies Flevoland, Gelderland en Limburg.