13 april 2022 Meer nieuws

NGO’s: ‘Voorstel middelen-reductie EU te zwak’

Twintig NGO ́s eisen met een gezamenlijke verklaring dat Ministers en Parlementsleden voor Landbouw, Klimaat, Milieu, Volksgezondheid zich sterk maken voor een ambitieuze Europese wettelijke regulering. Dat betekent een zo snel mogelijke en drastische vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De gezamenlijke verklaring is onder andere ondertekend door Milieudefensie, Parkinson Vereniging, METEN=WETEN, Bijenstichting, Velt en Pesticide Action Network Netherlands (PAN-Nederland).

In maart zou de Europese Commissie haar voorstel voor een nieuwe wettelijke regulering over een reductie van het pesticiden-gebruik en een wet voor natuurherstel publiceren, maar na druk van lobbygroepen van de agro-business heeft de commissie de publicatie van het voorstel uitgesteld naar de zomer, aldus de NGO’s in de verklaring.

Uitgelekt concept-voorstel te zwak

De NGO’s geven aan dat uit een uitgelekt concept van de voorstellen voor pesticiden-reductie duidelijk voor ze is dat de voorstellen te zwak zijn om de dringende gezondheids- en biodiversiteitscrisis aan te pakken. De 20 Nederlandse NGO ́s vinden dat er een betere en ambitieuzere verordening nodig is om op lange termijn gezond voedsel te garanderen en de biodiversiteit te herstellen.