25 augustus 2021 Meer nieuws

Netten tegen virusoverdracht

In de pootaardappelen wordt onderzoek gedaan naar het voorkomen van virus door netten te gebruiken. De netten houden luizen tegen die het virus overbrengen. Het onderzoek loopt in het kader van het project Geïntegreerde gewasbescherming in de akkerbouw en bollenteelt.

Dertig akkerbouwers en bollentelers doen mee aan ‘Verbetering bodem- en waterkwaliteit in het noordwesten van de Noordoostpolder’. Onlangs bekeken deelnemers de virusproeven in de pootaardappelen. Op het veld van Corné Schouten in Espel bekeken ze fijnmazige netten over de pootaardappelen, die luizen bij de aardappelen vandaan houden en zo verspreiding van het Y-virus voorkomen.

Binnen het project wordt gewerkt aan het terugdringen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het perceel en het erf. Een van de manieren om emissie van het perceel te verminderen is het aantal bespuitingen tegen luis te verminderen. De netten lagen er goed bij, ondanks het winderige weer tijdens het bezoek van de deelnemers.

Luizenvallen

Na het poten in april zijn de ruggen gefreesd en is het net aangebracht. De aardappelen worden drie jaar gevolgd op de aanwezigheid van virus. Onder de netten zijn luizenvallen aangebracht om de aanwezigheid van eventuele luizen vast te stellen. De netten blijven een seizoen liggen. Bij de nateelt van de pootaardappelen worden geen netten gebruikt. In het tweede jaar, als het gewas groter en voller wordt, geeft de toepassing van de netten mogelijk andere uitdagingen. In Frankrijk gebruiken pootgoedtelers echter al jaren ook in het tweede jaar de netten.