10 december 2021 Meer nieuws

Nefyto komt met middelenapp

Met de Agro E-labelapp is de barcode te scannen op verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen van toelatinghouders die zijn aangesloten bij Nefyto. Zo komen meteen de gebruiksvoorschriften in beeld.

Met de app zijn de beschikbare middelen per teelt te selecteren. Er is volgens belangenorganisatie Nefyto van de chemieproducenten bewust gekozen voor een sobere opzet van de app. Agro E-label verwerkt geen gegevens van de gebruikers

Vraag naar digitalisering

Het papieren etiket blijft het uitgangspunt, maar de fabrikanten zien een groeiende behoefte aan het digitaal raadplegen. De digitale etiketten moeten gaan helpen om de gewasbeschermingsmiddelen op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en op de juiste plaats toe te passen.

Zorgvuldig gebruik

In de Agro E-labelapp is de volledige etiketinformatie van de gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik te vinden, dus de landbouwkundige voorschriften en de restricties. Specifieke voorschriften die gelden voor bijvoorbeeld emissiereductie, gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden of persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ook in de app terug te vinden.

Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

Met de app voert Nefyto een van de acties uit van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Met overheid en bedrijfsleven wordt uitgezocht hoe de digitalisering van de gebruiksvoorschriften zowel de beleidsdoelen als de veilige en verantwoorde praktijktoepassing van gewasbeschermingsmiddelen kan ondersteunen.

Database beschikbaar

In de loop van het komend jaar komt er een API beschikbaar, waarmee de database ook beschikbaar komt voor softwareontwikkelaars, leveranciers en andere organisaties die de informatie willen gebruiken en combineren met andere gegevens, zoals bijvoorbeeld weergegevens.