13 juni 2019 Meer nieuws

Neerslagtekort houdt aan

Er blijft volgens de droogtemonitor een neerslagtekort, ondanks de buien van de laatste dagen. De komende weken stijgt het neerslagtekort nog iets, verwacht de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, die de monitor uitbrengt. 

Het is minder droog dan vorig jaar om deze tijd, maar uit metingen blijkt dat het nog steeds droger is dan normaal. Rijkswaterstaat en de waterschappen proberen zoveel mogelijk zoet water vast te houden, door in het IJsselmeer en in het Volkerak-Zoommeer extra water op te slaan. De waterschappen houden de waterstand in rivieren, beken en sloten ondertussen hoog. Het risico op verzilting is klein, omdat verwacht wordt dat de grote rivieren de komende weken ruim voldoende water aanvoeren.

Verbod op beregening

Op de meeste hoge zandgronden geldt al een verbod voor beregening met gebruik van oppervlaktewater, als die gronden geen water uit de grote rivieren krijgen. Het verbod is nodig omdat het grondwaterpeil nog steeds zeer laag is. De lage waterstand is het gevolg van de extreem droge zomer van 2018, in combinatie met een droge april- en meimaand, aldus de monitor.