30 oktober 2020 Meer nieuws

Nederlander wil dat wetenschap bepaalt over gewasbeschermingsmiddelen

Een meerderheid van de bevolking wil dat de wetenschap bepaalt welke gewasbeschermingsmiddelen veilig zijn en dat dit niet wordt overgelaten aan politici. Dat blijkt uit onderzoek onder 1.560 mensen in opdracht van LTO Nederland.

Dit sluit aan op de inzet van LTO Nederland: een gelijk speelveld in Europa en de toelating van gewasbeschermingsmiddelen overlaten aan wetenschappers in plaats van politici. Een meerderheid van de Nederlanders vertrouwt hierbij op het wetenschappelijk oordeel van Nederlandse en Europese autoriteiten zoals het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).

Wetenschap is leidend

“Boeren en tuinders nemen grote stappen bij de verduurzaming van hun teeltsysteem en gewasbescherming. Daarbij bouwen en vertrouwen we op kennis uit de praktijk én wetenschappelijke inzichten”, zegt Joris Baecke, portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland. “Het is zorgelijk dat de wetenschappelijke consensus steeds vaker politiek ter discussie staat als het gaat om gewasbeschermingsmiddelen. Wat ons betreft is de toelatingsautoriteit, die op basis van wetenschappelijke consensus werkt, altijd leidend – en dat is ook hoe de Nederlander er tegenaan kijkt.”

Debat over gewasbescherming

Maandag 2 november debatteert de Tweede Kamer met minister Schouten van LNV over gewasbescherming. Hierin komt ook het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 aan bod. Dit is mede ontwikkeld door LTO Nederland, met steun van de leden.

LTO Nederland vraagt in haar inbreng aan de Tweede Kamer nogmaals aandacht voor de randvoorwaarden om het Uitvoeringsprogramma tot een succes te maken: langjarige financiële steun van de overheid, oplossing van kortetermijnknelpunten, en beloning van extra inspanningen en een gelijk speelveld in de markt.

Praktijkvoorbeelden delen

In aanloop naar het debat in de Tweede Kamer deelt LTO Nederland praktijkvoorbeelden van innovatie een doorontwikkeling van teeltsystemen, ter inspiratie voor het uitvoeringsprogramma. Zo zijn er telers die door slimme aanpassingen aan hun spuitmachine hun middelengebruik met meer dan 20% hebben verminderd, of akkerbouwers die hun akkerranden inzaaien met bloemenmengsels waardoor ze op een natuurlijke manier de strijd aan gaan met insectenplagen.

#OpKoers

LTO Nederland roept ondernemers op die zelf een goede manier hebben gevonden om de teelt te verduurzamen of een slim idee ontwikkeld hebben om gewassen beter te beschermen te delen. Maak een foto of korte video met het idee en deel die op sociale media met de hashtag #OpKoers. Meer informatie hierover staat op de website.