26 oktober 2021 Meer nieuws

Nederlander waardeert agrarisch landschap

Nederlanders waarderen het om in het agrarisch landschap te wonen en 85% van de Nederlanders wil het agrarisch landschap behouden. Tegelijkertijd onderschatten Nederlanders hoeveel van het landschap wordt beheerd door boeren en tuinders. Dat blijkt uit onderzoek van DirectResearch.

In opdracht van LTO Nederland voerde DirectResearch het onderzoek uit onder 1.038 Nederlanders.

Landschap en landbouw

Nederlanders onderschatten hoeveel grond wordt beheerd door boeren en tuinders. Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlander denk dat 34% van Nederlandse bodem wordt beheerd door de land- en tuinbouw. In werkelijkheid is 60% van al het land in Nederland in beheer van boeren en tuinders. Zij dragen daarmee bij aan de leefbaarheid en kwaliteit van het landschap.

Bescherming van bloemvelden

De bescherming van natuur en landschap is een belangrijk maatschappelijk thema. 96% van de Nederlanders wil bescherming van de natuur, waarbij bescherming van akkerbouw, weidegebieden en bloemvelden zeer belangrijk wordt gevonden.

Qua locatie woont de Nederlander liever naast land- en tuinbouw dan naast andere soorten van economische bedrijvigheid. Met name akkers en kassen zijn daarbij in trek.

Zonne-opwekking liever vanaf het dak

Hoewel Nederlanders geen bezwaar hebben om naast een zonnepark te wonen, is er voor het volbouwen van landbouwgrond met zonnevelden weinig animo; 75% van de respondenten wil liever zonne-opwekking vanaf daken van bedrijven en woningen dan vanaf landbouwgrond. Dat sluit aan bij het standpunt van LTO Nederland om landbouwgrond zo veel mogelijk te ontzien voor het opwekken van zonne-energie.

Meer lezen over het onderzoek

LTO Nederland heeft onderzoeksbureau  DirectResearch gevraagd te peilen hoe Nederlanders denken over boeren, tuinders, voedselproductie en duurzaamheid. Het kwantitatieve brede onderzoek onder 1.038 Nederlanders is na herweging op geslacht en leeftijd representatief voor alle Nederlanders (18+). Het volledige onderzoeksrapport is hier te downloaden.