19 november 2020 Meer nieuws

Nederlander gelukkiger in duinen dan tussen akkers

Onderzoek van Wageningen Environmental Research laat zien dat Nederlanders in de duinen, aan het strand en op de hei gelukkiger zijn dan in parken en het agrarisch gebied. Er bestaan zelfs aanzienlijke verschillen tussen de diverse typen groene gebieden.

Wageningen Environmental Research onderzocht of het geluksgevoel verschilt per type gebied waarin men zich bevindt. Dit deed ze op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Via de app HappyHier beantwoordden deelnemers aan het onderzoek gemiddeld 25 keer de vraag hoe gelukkig zij zich op dat moment voelden. Dat gebeurde zowel als zij zich buiten, als in huis als wanneer ze op het werk waren. Tegelijkertijd registreerde de app in welk gebiedstype die persoon zich op dat moment bevond.

Lagere begroeiing

Het onderzoek bevestigde dat Nederlanders zich in groene gebieden gelukkiger voelen dan in bebouwd gebied. Ook bleek er verschil in geluksgevoel te zijn in de verschillende groene gebiedstypen. Nederlanders voelen zich aan de kust en in gebieden met lage natuurlijke begroeiing, zoals de hei, gelukkiger dan in parken en het agrarische gebied. Dit betekent dat het bevorderen van bezoeken aan meer natuurlijke gebieden buiten de stad een middel is om het mentale welzijn van de bevolking te vergroten.

Stadpark ook belangrijk

Uit ander onderzoek is echter ook bekend dat hoe vaak men een groengebied bezoekt er ook toe doet: hoe vaker, hoe blijvender het effect van het groen op het welzijn van de burgers. Hieruit wordt geconcludeerd dat ook stadsparken belangrijk voor het mentale welzijn. Aangezien voor het overgrote deel van de Nederlandse bevolking geldt dat stadsparken het meest nabijgelegen zijn, en daardoor veelal het vaakst bezochte, groengebiedstype is, is het blijvende effect van parken groot. Nader onderzoek moet uitwijzen welke factor op de lange termijn meer invloed heeft: het effect per bezoek of de bezoekfrequentie.

Het onderzoek liet zien dat stadsbewoners zich vooral gelukkig voelden als zij die plek als rustgevend of boeiend ervaarden. Opmerkelijk was dat hoe mooi de deelnemers een gebied vinden een minder grote rol speelt in het geluksgevoel. De onderzoekers concluderen dat dit betekent dat parken rustiger en boeiender moeten worden.