11 september 2020 Meer nieuws

Nederlander bezorgd over krimp landbouwareaal

Nederlanders hebben zorgen over het verlies van agrarische grond. Ruim driekwart van de bevolking ziet boeren en tuinders als cruciaal voor het platteland en vindt bescherming van het (cultuur)landschap noodzakelijk. Dit blijkt uit het onderzoek van Direct Research.

In het onderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van LTO Nederland, staat dat het landschap onder druk staat. Door industrie, zoals datacentra en logistieke warenhuizen, zonneweides en woningbouw buiten de bebouwde kom, veranderen groene gebieden in grijs. De afgelopen dertig jaar is bijna 190.000 hectare, bijna een tiende, van het landbouwareaal verdwenen. Tot zorg van boeren en tuinders, maar ook de rest van de maatschappij.

Nederlander: bescherm platteland

Driekwart van de Nederlandse bevolking vindt dat de Nederlandse land -en tuinbouw beschermd en ondersteund moet worden. Een grote meerderheid (77%) vindt boeren en tuinders noodzakelijk voor de vitaliteit en leefbaarheid van het platteland en een even grote groep vindt dat weidegebieden in de Randstad niet voor woningbouw moeten worden bestemd. Ook zien mensen zonnepaneelparken het liefst terug in of nabij bebouwd gebied en niet op het platteland. 

Meer onderzoeksresultaten volgen

LTO heeft onderzoeksbureau Direct Research gevraagd om de waardering voor en de perceptie van problemen, oplossingen en verantwoordelijkheden rondom boeren en tuinders bij het Nederlandse publiek te peilen. Het onderzoek richtte zich op de houding van het Nederlandse publiek ten aanzien van de productie en consumptie van voedsel. Daarnaast zijn er verschillende thema’s aangesneden die spelen in de Nederlandse land- en tuinbouw, zoals bijvoorbeeld de druk op het platteland. De komende weken zal LTO hier met enige regelmaat over berichten.