15 juni 2021 Meer nieuws

Nederland pleit voor CRISPR-Cas

Er moet ruimte komen voor innovatieve gentechnieken als CRISPR-Cas, schrijft demissionair landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van de VVD.

De VVD zag dat de afgelopen vijf jaar in China en in de Verenigde Staten veel meer octrooien zijn aangevraagd voor CRISPR-Cas-gerelateerde technieken dan in Europa. Bedrijven vinden de huidige Europese regels voor gentechniek een probleem, omdat toelatingen kostbaar zijn en heel veel tijd kosten, ziet ook Schouten in. De regels in Europa lopen achter bij de techniek en op termijn geeft dat een concurrentienadeel. Daarom pleit Nederland in Europa ‘voor meer ruimte voor innovatieve technieken zoals CRISPR-Cas, mits geen soortengrenzen worden overschreden en veiligheid voor mens, dier en milieu gewaarborgd blijft’, schrijft Schouten.

Europese regels lopen achter

Schouten benadrukt in het antwoord op de VVD-vragen dat de hoeveelheid aanvragen niets hoeft te zeggen over het aantal daadwerkelijk verleende octrooien. Schouten is wel blij met de recente studie van de Europese Commissie, waarin wordt erkend dat de huidige Europese regels voor genetische technieken en producten niet meer voldoen. Aanpassing aan de wetenschappelijke en technologische vooruitgang is nodig, aldus het rapport.

Nog dit jaar start vernieuwing

De Europese Commissie wil nog in 2021 met een routekaart komen naar nieuwe regels. In een vervolgstudie wordt bekeken hoe de wetgeving veerkrachtiger en toekomstbestendiger wordt. ‘Dit sluit aan bij de Nederlandse inzet op dit terrein’, stelt Schouten.