2 maart 2021 Meer nieuws

‘Nederland kan leren van autonome trekkers in Japan’

Nederland en Japan gaan meer samenwerken rondom digitalisering van de agrosector. Dat is een van de afspraken die zijn gemaakt tijdens een driedaagse virtuele handelsmissie met Japan.

Tijdens de missie begin februari presenteerden bedrijven uit de zuivel-, aardappel- en glastuinbouwsector allerlei oplossingen, waaronder een autonome trekker, plukrobots en autonoom werkende kassen.

Mogelijkheden Smart-Agri in glastuinbouw

“Vooral de belangstelling voor Smart Agriculture was met meer dan 60 procent van de aanmeldingen groot”, zo blikt Evert Jan Krajenbrink van de landbouwraad in Tokio terug. “Tijdens de missie heeft Nederland laten zien wat het op zuivel- en glastuinbouwgebied te bieden heeft. Dit zijn de terreinen waar we op dit moment mogelijkheden qua Smart–Agri zien.”

Het ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) willen dit jaar nog een innovatiemissie naar Japan organiseren op het gebied van robotisering in de glastuinbouw en open teelt.

Samenwerken met voorloperlanden

Onderzoeker Corné Kempenaar van de Wageningen University & Research en projectleider van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) was bij de handelsmissie een van de keynote-sprekers. Volgens Kempenaar zijn de landen door de handelsmissie dichter naar elkaar toegegroeid. “Ik denk dat het heel verstandig is om met voorloperlanden samen te werken. Japan loopt in een aantal onderwerpen voorop, waaronder de ontwikkeling van autonome trekkers en smart sensors. Ik verwacht dus dat Nederland profijt kan gaan hebben van die zaken. Op korte termijn horen we mogelijk meer daarover.”

Zakelijke kansen in Japan

Op de website van RVO is meer te lezen over de kansen voor land- en tuinbouw. Zo staat in de factsheet 'Kansen voor de Nederlandse tuinbouwsector in Japan' dat er een grote vraag is en blijft naar hoogkwalitatieve tuinbouwproducten, zoals bloemen.  

Foto: NPPL