21 oktober 2019 Meer nieuws

Nationale Zomerbloemententoonstelling stopt

Er komt geen Nationale Zomerbloemententoonstelling (NZBT) in 2020. Het bestuur van de stichting geeft aan dat er te weinig geld en vrijwilligers zijn om een 35ste editie te doen in de Oude Kerk in Naaldwijk.

Het bestuur zegt dat er een aantal vrijwilligers op belangrijke sleutelposities in de organisatie is wegvallen net als een aantal grote financiële sponsors. Hierdoor is het doorgaan en het verder ontwikkelen van de NZBT onmogelijk.

Arnold Hordijk, voorzitter van de Nationale Zomerbloemententoonstelling, geeft aan dat de organisatie volledig afhankelijk is van vrijwilligers en dat die niet te vinden zijn. Tijdens de afgelopen editie zijn met heel veel inspanning alle ontstane leegtes toch ingevuld en hierdoor was er toch nog een mooie tentoonstelling. Maar nieuwe aanwas, lukt dit niet nog eens.

Wegvallen sponsorgelden

Ook zijn er een aantal belangrijke financiële sponsors weggevallen, waarvoor geen nieuwe invulling is gevonden. Momenteel beschikt de organisatie nog over enige reserve, maar die is volstrekt onvoldoende om een hele tentoonstelling in zijn huidige vorm te financieren en een professionalisering van de personele bezetting te realiseren, aldus het bestuur.

Promotie zomerbloemen en vak valt weg

Hordijk betreurt het besluit. “De tentoonstelling met als basis de keuring van zomerbloemen heeft een enorme bijdrage geleverd aan het promoten van het product Zomerbloemen en het vak in zijn geheel. Als organisatie betreuren we het dan ook, dat we hebben moeten besluiten om met de tentoonstelling te stoppen.”

De organisatie gebruikt de komende maanden om alle zaken, zowel financieel als organisatorisch af te ronden.

Fotocredit: Facebook