13 september 2019 Meer nieuws

Naleving regels middelen sierteelt buiten 82 procent

Het nalevingsniveau in de sierteelt voor wat betreft het middelengebruik volgens de regels in de sierteelt buiten (boomkwekerij, vaste planten en bloemisterij) ligt op 82 procent. Dit blijkt uit de jongste cijfers van de NVWA.

De NVWA deed in de periode 2016-2017 onderzoek naar de naleving. De uitkomst is vrijwel vergelijkbaar met de periode 2009-2011, toen lag het percentage op 85 procent. Vorige periodieke onderzoeken richtten zich op 100 tot 150 bedrijven. Nu zijn bij meer bedrijven, namelijk 381, inspecties uitgevoerd, aldus de NVWA. Het nalevingsbeeld tussen de gewasgroepen is vergelijkbaar met de voorgaande controle-meting.

Bloemisterij buiten meest in de fout

In de boomkwekerij was 21 procent in overtreding, in de bloemisterij was dat 34 procent en in de vaste planten 15 procent. Bijzonderheden die de NVWA meldt zijn dat op 25% van de bedrijven er middelen werden gebruikt die niet zijn toegelaten in de onbedekte teelt of die geen toelating (meer) hebben in Nederland. Het gros hiervan; 43 keer ging het om een herbicide, 33 keer om een fungicide, 26 keer om een insecticide en 3 keer om een groeiregulator.

Bekijk hier het totale rapport van de NVWA, waarin ook wordt ingezoomd op de bloembollen en de groenten onder glas.