22 april 2021 Meer nieuws

Naktuinbouw waarschuwt voor tabaksratelvirus

Keurmeesters van Naktuinbouw treffen het Tabaksratelvirus (TRV) steeds vaker aan in teeltmateriaal van vaste planten. De keurinstantie waarschuwt kwekers alert te zijn en maatregelen te nemen om verspreiding te voorkomen. Vanaf mei beginnen de keuringen in vaste planten.

Visuele besmettingen komen het meest voor in Anemone, Astilbe, Dicentra, Hosta, pioen en Phlox. De gevolgen van TRV voor export kunnen groot zijn. In veel derde landen is het virus namelijk een quarantaine-organisme.

Preventie

Het virus wordt overgedragen door Trichodorus-aaltjes. Dat is te voorkomen door een teelt te starten met virusvrije partijen en te telen op aaltjesvrije percelen. Daarnaast zijn vruchtwisseling en een goede bedrijfshygiëne noodzakelijk. TRV komt ook voor in onkruiden, dus ook een goede onkruidbestrijding is nodig. Verder wordt ziekzoeken in het gewas aangeraden.