3 december 2019 Meer nieuws

Naktuinbouw gaat kwaliteit verbeteren

De Raad voor plantenrassen heeft 14 projectvoorstellen van Naktuinbouw goedgekeurd. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid stelt 250.000 euro beschikbaar voor de projecten, waarmee Naktuinbouw de kwaliteit gaat verbeteren

Naktuinbouw gaat met methodiekenonderzoek de kwaliteit van het DUS-onderzoek verhogen en de efficiëntie vergroten. Met zogeheten technisch DUS-onderzoek stelt Naktuinbouw vast of een nieuw ras zich onderscheidt van alle reeds bestaande rassen binnen het betreffende gewas (Distinct), of het ras uniform (Uniform) is en of het ras bestendig (Stable) blijft tijdens de vermeerdering. Naktuinbouw onderzoekt in veld– en kasproeven individuele planten van het ras en van vergelijkingsrassen. Volgens Bert Scholte, hoofd afdeling Rassenonderzoek van Naktuinbouw kan het bedrijf zo blijvend investeren in het verbeteren van de kwaliteit van het DUS-onderzoek. Voorts staan er nog verschillende internationale projecten op stapel. De Europese Unie financiert een Europees project gericht op onder andere fenotypering (Invite). Dit is een vijfjarig onderzoeksproject voor de verbetering van het cultuurwaardeonderzoek

Vier ontwikkelingen in onderzoek

Projectleider Raoul Haegens bij Naktuinbouw geeft aan dat Nederlandse onderzoeksorganisaties projecten kunnen indienen voor verbetering van het DUS-onderzoek. Hij ziet hij vier belangrijke ontwikkelingen: Uitbreiding van de referentiecollecties met DNA binnen alle sectoren; ICT-projecten, zoals het inlezen van gegevens vanuit andere databases en het geautomatiseerd inlezen van rasbeschrijvingen; onderzoek naar rasafstanden, zoals het onderzoek naar de kwaliteit van de DUS-kenmerken bij tulp en tenslotte fenotypering. Dat is het objectief en geautomatiseerd meten van DUS-kenmerken.