7 september 2021 Meer nieuws

NAJK is focus op stoppers en onteigenen zat

De plannen voor onteigening van boeren zorgen voor veel onrust binnen de landbouwsector. NAJK is de telkens terugkerende discussie zat waarin heel gemakkelijk over onteigening wordt gesproken. ‘Investeer in de blijvers’ is het motto van NAJK.

NAJK baalt er ontzettend van dat het kabinet druk is met boeren waarvan zij willen dat die stoppen, maar geen focus heeft op boeren die door willen gaan. “Het gaat om de boeren die blijven, die dragen de land- en tuinbouw in de toekomst. Jonge boeren willen door, jonge boeren hebben toekomstperspectief nodig. Degene die door willen, zorgen voor de gezonde en duurzame voedselproductie die we allemaal willen. Overheid en politiek heeft de blijvers uit het oog verloren. Het gaat alleen nog maar over de stoppers”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Stikstofuitstoot terugdringen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is door het kabinet verzocht om het effect van twee beleidspakketten te analyseren om de stikstofuitstoot uit de landbouw terug te dringen en de natuur te verbeteren. Lees hier meer over deze beleidspakketten.

Niet gekeken naar andere manieren 

Volgens NAJK zijn alle pijlen weer op de landbouw gericht, terwijl andere sectoren ook stikstof kunnen reduceren. "Dit geeft het gevoel dat de landbouw het probleem moet oplossen. Er zijn nog vele andere manieren om stikstof te reduceren. Daar wordt in de plannen onterecht aan voorbij gegaan."