24 november 2022 Meer nieuws

Movento nog drie seizoenen te gebruiken

Het Ctgb heeft besloten het middel Movento dat onder andere werkt tegen tulpengalmijt op verzoek van toelatinghouder Bayer CropScience S.A.-N.V. in te trekken. Het middel mag nog wel gebruikt worden tot en met 30 oktober 2025.

Het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft hier op 11 november toe besloten. De uiterste verkoopdatum van Movento, met als werkzame stof spirotetramat, is gezet op 30 oktober 2024 en de opgebruiktermijn op 30 oktober 2025. Hierdoor kan de sector nog drie seizoenen gebruik maken van het middel.

Op 24 juni dit jaar diende Bayer CropScience het verzoek tot intrekking in. Het Ctgb heeft de zo lang mogelijke ‘respijtperiode’ (wat gaat over de aflever- en opgebruiktermijn) om verschillende reden toegekend.

Het college geeft aan dat Bayer het verzoek zeer tijdig heeft ingediend met het doel om voor gebruikers zo ruim van tevoren als mogelijk duidelijkheid te scheppen over de expiratie van de toelatingen. 'Dat is proactief en dat moet niet benadeeld worden door geen respijttermijnen toe te kennen.’

Ook motiveert het Ctgb de maximale respijttermijn omdat er geen risico’s worden verwacht. De toelating is relatief recent nog beoordeeld en daaruit komt dat er geen aanwijzingen zijn dat het huidige toegelaten gebruik onacceptabele risico’s met zich meebrengt. ‘De gevraagde respijttermijn reikt tot 30 oktober 2025 en is logisch met betrekking tot het lange toepassingsseizoen in buitenteelten', zo is te lezen in het besluit tot intrekking van de toelating.

Foto: Yorick van Leeuwen