28 mei 2021 Meer nieuws

Motie gegarandeerde afname biobollen overheid aangenomen

De Tweede Kamer heeft deze week een motie aangenomen waarin wordt verzocht te bekijken of het aandeel biologische bloembollen en perkgoed dat gemeenten en provincies afnemen, verhoogd kan worden naar minimaal 25%.

De motie is van D66 en CDA. Dit jaar wordt op ongeveer 60 hectare biologische bloembollen geteeld, amper 0,25% van het totale areaal bloembollen.

Kans voor meer afzet

Maaike Raaijmakers, projectleider sierteelt bij Bionext, is blij met de motie. “De Tweede Kamer laat hiermee zien dat ze de doelstellingen van de Europese Green Deal serieus neemt. Als gemeenten en provincies verplicht worden om minimaal 25% biologische sierteeltproducten in te kopen, leidt dit zeker tot een groei van het biologische sierteelt areaal.” Gegarandeerde inkoop door gemeenten en provincies, zou enorme kansen bieden voor de afzet van biologische sierteeltproducten, waardoor het voor gangbare telers ook aantrekkelijker wordt om over te stappen.

Ondanks het feit dat veel gemeenten het gebruik van biologische bloembollen nu al ondersteunen, groeit de aanplant nauwelijks: er wordt vaak geen extra budget gereserveerd, inkopers weten niet waar ze biologische bloembollen kunnen krijgen of de gevraagde soorten zijn niet beschikbaar, aldus Raaijmakers.

Communicatie over gewenste soorten

Een andere belangrijke voorwaarde voor groei van de sector is dat de gewenste soorten op tijd besteld worden, aldus Raaijmakers. “De diversiteit aan soorten bloembollen is enorm en het gaat bij gemeenten om grote aantallen. Je kunt dus niet verwachten dat het kleine aantal biologische telers dat er nu is al deze bloembollen op de plank heeft liggen.”

Overstappers

Jan Timmerman, voorzitter van Biobol, de vereniging voor biologische bloembollentelers, ziet in de aangenomen motie een mooie opsteker voor de biologische bloembollentelers. Die sector wil graag groeien en laten zien dat het anders kan. “Als de vraag vanuit gemeenten en provincies inderdaad structureel naar 25% gaat, verwachten we dat veel gangbare telers naar biologisch teelt zullen overstappen. Dat juichen wij natuurlijk van harte toe.”

Het is nu aan de regering om de verkenning te starten en in gesprek te gaan met alle betrokkenen.