16 september 2021 Meer nieuws

Motie bescherming landbouwgrond aangenomen

De regering moet onderzoeken hoe hoogwaardige landbouwgronden in Nederland kunnen worden beschermd tegen woningbouw en energieparken.

Tijdens de vergadering van de Tweede Kamer dinsdag 14 september werd de motie van CDA’er Derk Boswijk aangenomen. De ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BoerBurgerBeweging, PVV, Groep VanHaga en FvD stemden voor.

Onder druk

In de motie schrijft Boswijk dat de landbouwgronden in Nederland onder druk staan door verschillende ruimtelijke ontwikkelingen. Volgens hem wordt de natuur hiertegen beschermt, maar de hoogwaardige landbouwgronden niet. Door het aannemen van de motie moet nu gekeken worden naar hoe hoogwaardige landbouwgrond – met oog voor de ruimteclaims voor woningbouw en energie – in Nederland beschermd kunnen worden.

De motie werd enige tijd geleden door Kamerlid Derk Boswijk (CDA) ingediend na een debat over het mestbeleid. Deze was mede ondertekend door VVD, SGP, ChristenUnie en BoerBurgerBeweging. Destijds werd besloten de motie aan te houden. Dinsdag werd deze alsnog in stemming gebracht.