12 juli 2022 Meer nieuws

Monumentale bloemstillevens in Museum de Zwarte Tulp

Museum de Zwarte Tulp in Lisse toont vanaf vrijdag 15 juli 2022 als eerste museum in Nederland de vijf monumentale schilderijen die het echtpaar Henriëtte en Roman Reisinger tussen 2017 en 2022 maakten van bloemboeketten in vazen van Royal Delft.

De bloemstillevens zijn op ware grootte geschilderd. De Reisingers hebben vazen en bloemen met fotografische precisie geschilderd. Daarbij gebruiken ze allerlei schildertechnieken, zoals dik opgelegde of juist transparante verf, scherpe kadering of juist vage contouren, weergave van lichtval en een wisselende penseelstreek. Ook de weergave van de bloemen is bijzonder. Elke bloem, elk blad is met gedetailleerde aandacht geschilderd. De vazen van Royal Delft zijn eveneens weergegeven met grote aandacht voor de aard van het object, de stofuitdrukking, de reflectie en de hoge lichten.

 

Tulpenpiramide

Naast de vijf schilderijen zijn ook alle vijf de vazen van Royal Delft in het museum te zien. Een ervan, een fraaie tulpenpiramide, heeft het museum onlangs in eigendom kunnen krijgen door een gift van Het Gilde van de Zwarte Tulp. Elke bezoeker krijgt een boekje over het werk van Henriëtte en Roman Reisinger. De tentoonstelling duurt tot 11 december 2022. Informatie over toegangsprijs en openingstijden: www.museumdezwartetulp.nl