16 april 2019 Meer nieuws

Monstername Westerveld weer van start

De initiatiefgroep Meten = Weten heeft de eerste zes monsters in Westerveld naar restanten van gewasbeschermingsmiddelen al weer genomen. De komende tijd wordt het aantal monsters opgeschroefd met waarschijnlijk een piek in augustus, zo geeft Rob Chrispijn van de initiatiefgroep aan. “Ik verwacht niet dat geld bijeen krijgen voor het onderzoek een probleem is.”

Hoeveel monsters er de komende tijd worden genomen, is volgens hem afhankelijk van de ‘vrienden’-achterban en het geld dat bij elkaar wordt gebracht. Volgens Chrispijn willen sommige omwonenden per se dat er in hun achtertuin monsters worden genomen. “Zij moeten dat dan zelf betalen.” Voor het eerste onderzoek werd via een crowdfundingsactie in een korte tijd 7.000 euro opgehaald. Maar dat geld is vrijwel op; het ging op aan monsternames voor het eerste onderzoek en een bijeenkomst die de club maart in het dorpshuis gaf. “Maar de crowdfundingsactie is eigenlijk een doorlopende zaak; het eerste geld is al weer binnengekomen.” Met het geld worden de komende tijd meer monsters genomen. “Vooral in het hoogseizoen, in augustus, worden er nog monsters genomen”, zegt Chrispijn. Ook hier zal het weer gaan om monsters van de bodem, gewassen en oppervlaktewater. De verwachting is dat de groep de uitslagen van deze monsters allemaal in één keer, namelijk in september, bekend maakt.

‘Het moet geen gevolgen hebben voor mij’

Volgens Chrispijn is Meten = Weten helemaal niet gerustgesteld na de uitkomsten van het eerste onderzoek in Westerveld en de uitslag van het OBO-onderzoek. “Uit dat laatste rapport komt dan wel dat de gemeten waarden onder de normen blijven, maar de zorg is bij een aantal omwonenden nog steeds wel dat ze aan de middelen worden blootgesteld. De een zegt, kijkend naar de uitslagen van het onderzoek, ‘het valt wel mee’, maar een ander maakt zich nog wel ongerust over die blootstelling. Sommigen beredeneren ook; ‘wat een kweker op zijn land doet, moet hij zelf weten, maar het moet niet zo zijn dat het gevolgen heeft voor mij’.”

Per direct robuuste spuitvrije zones

In een reactie op het OBO-onderzoek pleit de initiatiefgroep voor directe actie om omwonenden te beschermen. Ze wil dat de overheid verantwoordelijkheid neemt vanuit het voorzorgsprincipe, per direct robuuste spuitvrije zones instelt rond bewoning, de overheid met het Ctgb het actuele toelatingsbeleid van middelen opnieuw gaat bekijken en dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de gezondheidseffecten van bestrijdingsmiddelen.

Meten = Weten komt vanavond bij elkaar om te praten over wat ze de komende tijd gaat ondernemen. “We gaan in ieder geval volgende week gezamenlijk naar de uitzending van Zembla kijken”, aldus Chrispijn.