10 november 2020 Meer nieuws

Monstername Korea bij import vervalt

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de export van leliebollen naar Korea. Het nieuwe protocol is een belangrijke stap voor de export naar Zuid-Korea, zo meldt de BKD.

Vanaf de oogst van dit jaar kunnen Nederlandse lelies met klasse I vrij naar Zuid-Korea mits ze ook visueel vrij zijn van (Rhodococcus sp.) en met een plantgoedtoets vrij zijn van ArMV + SLRSV.

Dit betekent dat de Koreaanse overheid uitgaat van het Nederlandse keuringssysteem volgens het nieuwe protocol. Korea neemt geen monsters meer van deze leliepartijen bij binnenkomst in het land. De monstername door Korea blijft wel mogelijk bij de export van oogst 2019 en herkomst Frankrijk.

Goed voor de export

Door de monstername bij binnenkomst in Korea, was export naar dit land risicovol, aldus de BKD. Het land kon immers gestuurde partijen daar nog afkeuren. Het nieuwe protocol is daarom een belangrijke stap voor de export.

Uitbreiding naar andere bloembolgewassen

Het doel is om dit protocol verder uit te breiden met andere bloembolgewassen zodat ook voor deze gewassen de monstername bij import vervalt. Hierover overleggen de Koreaanse delegatie, het ministerie LNV, de NVWA en de BKD nog.