12 juli 2019 Meer nieuws

Modernisering Duin- en Bollenstreek gestart

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) heeft inmiddels bijna 10 hectare van het buitengebied van de Duin- en Bollstreek gemoderniseerd, blijkt uit het jaarverslag van de GOM. Het gaat om vijfentwintig herstructureringscontracten.

De GOM is door de gemeenten in het leven geroepen om de het gebied mooier, economisch sterker en toekomstbestendig te maken, op basis van beleid van de gemeente en de provincie. Door het sluiten van de herstructeringscontracten en door het verwijderen van bedrijfsgebouwen aan de Torenlaan en aan de Loosterweg in Voorhout zijn concrete stappen gezet.

Belangstelling van stoppers

Directeur Onno Zwart is blij: "Na jaren van opbouw, voorbereiding, verankering van beleid en het ontwikkelen van draagvlak is er nu ruimte voor het uitvoeren." Het zijn daarom in zijn ogen sleuteljaren voor de herstructurering. De omstandigheden daarvoor zijn gunstig, stelt de GOM. 'De economie draait goed, de woningmarkt piekt en de vraag naar herstructurering is volop aanwezig. De grotere, toekomstgerichte bedrijven breiden hun posities uit en investeren in land en in ver- en nieuwbouw. De belangstelling bij stoppende of gestopte ondernemers om deel te nemen aan het herstructureringsprogramma van GOM is aanzienlijk', meldt de GOM bij de presentatie van het jaarverlag.

Duidelijkheid nodig

Om de herstructurering verder uit te kunnen voeren, is duidelijkheid nodig over de plaatsen waar woningen komen. Daar zijn door de gemeenten nog geen besluiten over genomen. Zwart ziet in het dat ingewikkeld is, maar hij dringt aan op helderheid. "Om te kunnen investeren in het moderniseren en mooier maken van de Duin- en Bollenstreek, is belangrijk dat er duidelijkheid komt over clusterlocaties. Dat helpt bovendien om het juiste toekomstperspectief voor het buitengebied te blijven zien."