10 augustus 2018 Meer nieuws

Modelovereenkomst zzp’er in Pools beschikbaar

De modelovereenkomst voor agrarische werkzaamheden 'geen werkgeversgezag' die LTO Nederland ontwikkelde in samenwerking met de Belastingdienst, is nu ook in het Pools beschikbaar. Agrarische ondernemers kunnen deze gebruiken wanneer zij Poolse zzp’ers in schakelen.

Steeds meer Polen zetten zich in als zzp’er bij agrarische ondernemers. Met de modelovereenkomst voor agrarische werkzaamheden 'geen werkgeversgezag’ kunnen agrarische ondernemers en zzp’ers hun afspraken precies omschrijven en uitsluiten dat er sprake is van een dienstbetrekking.

De Poolse versie van deze modelovereenkomst is nu ook beschikbaar.

LTO waarschuwt dat de modelovereenkomst alleen zekerheid biedt als volgens de letter van de modelovereenkomst gewerkt wordt.