12 juli 2019 Meer nieuws

Mkb-actieplan geeft ruimte aan ondernemers

Doorbetaling van loon bij ziekte wordt makkelijker en goedkoper. Dat maakte staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekend bij de bespreking van het mkb-actieplan van haar ministerie. Keijzer maakt zich tevens hard voor het verbeteren van de betalingstermijn van de overheid.

Staatssecretaris Mona Keijzer: “Het mkb-actieplan laat zien hoeveel wordt gedaan om het voor ondernemers beter te maken. Ik denk aan grote besluiten van kabinetscollega’s, zoals loondoorbetaling bij ziekte en de verlenging van de regeling Praktijkleren tot 2023. En ik zie mkb-werkplaatsen opstarten waarin het onderwijs ondernemers helpt met digitalisering. Ik wil het mkb stimuleren om zich te vernieuwen. Niet alleen de innovatieve koplopers maar het héle mkb.”

Innovatie in het mkb

Voor het mkb zijn vanaf 2018 extra innovatiegelden beschikbaar gesteld via de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT), Small Business Innovation Research (SBIR) en het Innovatiekrediet. In 2018 zijn er 1.400 projecten toegekend vanuit het MIT. Voor startups en scale-ups heeft staatssecretaris Keijzer tot 2023 65 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.

Betaaltermijn op 30 dagen

Het ministerie van EZK maakt zich sterk voor de verdere verbetering van het betaalgedrag van overheden aan leveranciers en van bedrijven onderling. Dat is bevorderlijk voor de kaspositie van mkb’ers. Overheden zijn wettelijk verplicht binnen 30 dagen te betalen. Keijzer (EZK) overweegt om ook voor grote bedrijven jegens hun mkb-leveranciers een wettelijk verplichte betaaltermijn van 30 dagen in te voeren.

Loondoorbetaling bij ziekte

Belangrijk voor veel ondernemers zijn de afspraken die door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gemaakt met verzekeraars en werkgevers over loondoorbetaling bij ziekte. Dat wordt gemakkelijker en goedkoper. Vanaf 1 januari 2020 treedt een pakket maatregelen in werking, waarmee in totaal 450 miljoen euro is gemoeid.

4,5 miljoen extra voor MKB!dee

Om mkb-ondernemers te stimuleren meer te investeren in de scholing en ontwikkeling van werkenden is EZK gestart met MKB!dee. Veertien deelnemers werken aan ideeën en oplossingen, met een budget van ruim 2 miljoen euro. De tweede groep deelnemers wordt nu geworven. Hiervoor is 7,8 miljoen euro beschikbaar dit jaar. Vanaf 2019 wordt vanuit het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen in totaal 4,5 miljoen euro toegevoegd aan MKB!dee.

20 miljoen euro voor klimaat- en energie-startups

De overheid daagt mkb en startups uit om mee te doen met de klimaat- en energieopgave waar Nederland voor staat. Twintig miljoen euro van het SEED capital budget wordt eenmalig ingezet voor een inschrijving voor klimaat- en energie-startups. Deze tender wordt nu voorbereid en in oktober 2019 opengesteld.

Foto: Martijn Beekman