15 oktober 2019 Meer nieuws

Misstanden bij bollenverkoop Amsterdam en Lisse

De KAVB en de gemeente Amsterdam schakelen de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in om misstanden bij de verkoop van tulpenbollen in Amsterdam en Lisse te stoppen. Op de Bloemenmarkt en aan de 'Bloembollenboulevard' langs de N208 in Lisse is volgens hen sprake van 'structurele misleiding'. 

Slechts een procent van de gekochte tulpenbollen in Amsterdam en 2 procent in Lisse blijkt tot bloei te komen. Van de tulpen die bloeien, komt slechts één exemplaar overeen met de foto op de verpakking. De gemeenten Amsterdam, Lisse en de KAVB hebben dat laten onderzoeken. Naar aanleiding van de commotie in Lisse hebben de kraamhouders laten weten dat ze stoppen met de verkoop van voorjaarsbloeiers in het voorjaar.

Imago Amsterdam

De gemeente Amsterdam maakt zich volgens bestuurder Ilse Griek van het stadsdeel Centrum zorgen over de misleiding van consumenten en het schadelijke effect dat dit heeft op het imago van de Bloemenmarkt en het imago van Amsterdam. "Ik vind het belangrijk dat er eerlijke handel plaatsvindt en dat ondernemers hun verkoopbeloftes aan Amsterdammers en aan bezoekers waarmaken."

'Zeer kwalijk, snel actie'

Algemeen voorzitter René le Clercq van de KAVB weet dat de misleiding al jaren bestaat. "Het is een structureel probleem dat al zeker 20 jaar bestaat. Miljoenen toeristen en dagjesmensen zijn hier de dupe van. De tulp is ons nationale symbool en de bollensector is een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. Wij vinden het als vereniging zeer kwalijk dat oplichters structureel consumenten misleiden en het imago van de bollensector schade toebrengen. Ik verwacht dan ook dat de ACM als beschermer van de consument snel actie onderneemt."

Onderbouwd signaal nodig: onderzoek

De gemeente Amsterdam ontving de afgelopen jaren signalen van bewoners, ondernemers en van de KAVB dat er sprake is van misleiding bij de verkoop van tulpenbollen op toeristische plekken. Verschillende media meldden de ondeugdelijke verkooppraktijken, AT5 maakte een rapportage en de gemeenteraad van Amsterdam stelde vragen aan het college. De gemeente schakelde de onafhankelijke toezichthouder en beschermer van consumentenbelangen ACM in. Die wil een onderbouwd signaal om op te kunnen treden. Daarop hebben de gemeenten Amsterdam, Lisse en de KAVB een onderzoek uit laten voeren naar de kwaliteit van de verkochte tulpenbollen. Vorig jaar stelde handelsbrancheorganisatie Anthos al voor de bollenverkoop op de markt tussen februari en mei te stoppen.  

Lisse 'blij' met melding 

"Als Lisse zijn we het centrum van de bloembollenstreek”, zegt wethouder Kees van der Zwet van Lisse. "De bloembollen zijn ons cultureel erfgoed waarmee we ieder jaar anderhalf miljoen bezoekers mogen verwelkomen. Dan kan het toch niet zo zijn dat op de bloembollenboulevard producten worden verkocht die helemaal niet tot bloei komen. We zijn blij met deze melding."

Vergunningen op de schop

De gemeente overweegt de grond langs de N208 over te nemen van de provincie Zuid-Holland en eventueel door te verkopen aan Keukenhof. Houdt Lisse de grond zelf, dan gaan de vergunningen voor de vier kramen op de schop. De kraamhouders hebben ondertussen een advocaat ingeschakeld om te voorkomen dat ze de vergunning verliezen. In de tussentijd is stoppen met de verkoop van voorjaarsbloeiers volgens kraamhouder Ruud van Kesteren 'de enige mogelijkheid', zo zei hij in het Leidsch Dagblad.