9 april 2019 Meer nieuws

Ministerie zoekt lek rapport omgeving bollenvelden

Het ministerie van Volksgezondheid en Milieu zoekt het lek van het voorlopige rapport over gezondheid van omwonenden van bollenvelden. Volgens het Noordhollands Dagblad roept het ministerie in een brief aan betrokkenen op het lek te melden.  

Televisieprogramma Zembla kwam enkele weken geleden met de voorlopige resultaten van het zogeheten Onderzoek Blootstelling Omwonenden naar buiten en meldde onder meer dat sporen van gewasbeschermingsmiddelen in luiers zijn gevonden. Hoewel nergens overschrijdingen van de normen zijn gevonden, veroorzaakte de publicatie veel onrust binnen en buiten de bloembollensector.

Oproep

Het ministerie roept in een brief aan de bij het onderzoek betrokken instanties 'het lek' op zich bekend te maken. Leden van de klankbordgroep zijn kort voor de publicatie van Zembla op de hoogte gebracht van de bevindingen van het RIVM, dat de omgeving van de velden onderzoekt. Voor alle betrokkenen geldt echter een geheimhoudingsplicht, benadrukt het ministerie, dat vooral wil weten waarom is gelekt.