5 juli 2019 Meer nieuws

Minister Schouten komt met droogteaanpak

Minister Schouten van LNV heeft maatregelen genomen om eventuele watertekorten aan te pakken. Daarover heeft zij de Tweede Kamer op 3 juli geïnformeerd.

Door het warmere zomerweer is het landelijke neerslagtekort – na een eerdere nattere periode - opgelopen naar 119 mm. De komende twee weken zal het gemiddelde neerslagtekort in Nederland naar verwachting oplopen tot 146 mm. Dit is wat hoger dat normaal, maar gunstiger dan vorig jaar. Er zijn daarbij wel grote regionale verschillen, meldt de Droogtemonitor van 2 juli.

Overleg voor sectoren

‘Ik zet erop in om in geval van eventuele droogte snel te kunnen handelen. De crisisorganisatie van LNV is dan ook klaar om op te schalen bij dreigende of feitelijke watertekorten in 2019’, schrijft Schouten. Verder heeft ze een overleg voor de sectoren landbouw en natuur ingericht. Voor dit sectoroverleg is een belangrijk aandachtspunt hoe, zowel op landelijk als regionaal niveau, goede informatielijnen tussen de sector landbouw en natuur en de waterbeheerders gelegd worden.

Toelichting op verdringingsreeks

Om de nationale verdringingsreeks (de prioritering bij het verdelen van water) beter te kunnen toepassen, is een toelichting gemaakt die in 2019 en 2020 regionaal verder uitgewerkt. De belangen van de landbouw, zoals die van kapitaalintensieve gewassen, worden hierin transparant meegenomen.

RVO maakt waterbehoefte inzichtelijk

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontwikkelt op basis van de gewasgegevens uit de Gecombineerde Data-inwinning een Waterbehoefte-viewer om de besluitvorming over waterverdeling door waterbeheerders te ondersteunen. De eerste versie van deze viewer zal in juli operationeel zijn.

Monitoring van natuurschade

Door monitoring en onderzoek wordt in kaart gebracht welke natuurschade optreedt als gevolg van droogte. Dit vormt de basis voor maatregelen om verdroging van de natuur te voorkomen.

De volledige brief van minister Schouten is te vinden op de website van de Rijksoverheid.