8 oktober 2018 Meer nieuws

Minister Schouten bezoekt bloembollensector

Maandag 8 oktober heeft minister Schouten (LNV) een bezoek gebracht aan de bloembollensector. De minister werd hartelijk ontvangen op het bedrijf JUB Holland in Noordwijkerhout.

Tijdens een interessante rondleiding ging zij met de aanwezigen in gesprek over de veredeling, teelt, broeierij en export van bloembollen. Uiteraard stonden ook een aantal inhoudelijke onderwerpen op de agenda. Zo is de visie ‘Vitale Teelt’ gepresenteerd en zijn mogelijkheden tot samenwerking verkend. Andere onderwerpen die tijdens het bezoek aan de orde kwamen, waren onder meer de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen, energiebesparing, de Brexit en innovatie.

De minister bezocht de sector op uitnodiging van het sectorplatform, waarin Anthos, KAVB, BKD, WUR, Zwaagdijk, CNB en Hobaho samenwerken aan de uitdagingen van de sector.