7 maart 2018 Meer nieuws

Minimale teeltperiode voor vanggewassen al in 2018 naar 8 weken

De minimale teeltperiode voor vanggewassen naar 8 weken kan reeds dit jaar van kracht worden. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer.

Jaar eerder in werking

Normaal gesproken moeten wijzigingen over de uitvoering van de vergroening uiterlijk 1 augustus voorafgaand aan het jaar van inwerkingtreding aan de Europese Commissie worden gemeld. Dit zou betekenen dat de aanpassing van de minimale teeltperiode pas in 2019 van kracht zou kunnen worden. Overleg met de diensten van de Europese Commissie heeft ertoe geleid dat Nederland alsnog de notificatie over 2018 kan aanpassen, waarmee de wijziging nog dit jaar inwerking kan treden.