13 augustus 2021 Meer nieuws

Minder arbeidsongevallen in 2020

In 2020 zijn er minder ongevallen gemeld dan in eerdere jaren. Dat is met name het gevolg van de maatregelen tegen de coronapandemie. Dat staat in de Monitor Arbeidsongevallen 2020 van Inspectie SZW.

In 2020 overleden 54 personen als gevolg van een arbeidsongeval. In totaal werden 3.655 ongevallen bij de Inspectie gemeld. In de landbouw, bosbouw en visserij kregen bijna tachtig mensen een ongeluk tijdens werkzaamheden.

Vooral mannen, jongeren van 15 tot en met 24 jaar en werkenden van 55 tot en met 64 jaar worden slachtoffer van een ongeval. Ook uitzendkrachten zijn oververtegenwoordigd. Daarnaast gebeuren relatief veel ongevallen op kleine bedrijven en in de sectoren afvalbeheer, bouw, industrie en landbouw, bosbouw en visserij. In 2020 waren twee veel voorkomende ongevalstypes werken met machines en vallen van hoogte.

Onvoldoende aandacht voor veiligheid

Het blijkt dat veel bedrijven de arbeidsrisico’s in hun bedrijf niet of niet voldoende inventariseren. Verder houden lang niet alle werkgevers bij de aanschaf van machines rekening houden met de veiligheid. Veel ongelukken kunnen worden voorkomen door een veilige inrichting van de arbeidsplaats en het gebruik van collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals vangneten of veiligheidsgordels. Tot slot blijken werkgevers niet altijd voldoende instructies te geven en toezicht te houden op het veilig werken van werknemers.

Het rapport Monitor Arbeidsongevallen 2020 is te vinden op de website van Inspectie SZW.