21 april 2020 Meer nieuws

Milieumeetlat is vernieuwd

De CLM-Milieumeetlat heeft haar jaarlijkse update ondergaan. Er zijn ruim honderd nieuwe middelen toegevoegd aan de Milieumeetlat.

Aan de milieumeetlat zijn nieuwe door het Ctgb toegelaten gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd. Opvallend is dat er dit jaar veel ‘groene’ middelen van natuurlijke oorsprong geregistreerd zijn. Dit betreft met name micro-organismen zoals Bacillus en Trichoderma stammen. Ook van deze middelen stelt CLM de milieubelasting vast. De meeste van de nieuwe, ‘groene’ middelen hebben een lage milieubelasting, aldus CLM.

Naast de mogelijkheid om via de website van de milieumeetlat middelen met elkaar te vergelijken heeft CLM voor verschillende gewassen ook milieubelastingskaarten en een aantal daarvan zijn geactualiseerd. Zo ook die van ‘Boomteelt & Vaste planten onkruid’ en ‘Boomteelt & Vaste planten schimmel’. De kaarten bieden in één oogopslag inzicht in het milieueffect van verschillende middelen die toegelaten zijn binnen een teelt. Zo kan een kweker snel het minst schadelijke middel kiezen. 

Nieuwe middelen

Er zijn ruim honderd nieuwe middelen toegevoegd aan de Milieumeetlat. Deels zijn dit middelen met reeds toegelaten werkzame stoffen. Er zijn zestien nieuwe werkzame stoffen toegevoegd, het merendeel ‘groene’ middelen. Een aantal nieuwe chemische middelen heeft een hoge milieubelasting voor waterleven en mag alleen alleen met sterke driftreductie worden toegepast. Enkele andere chemische middelen vormen een verhoogd risico voor bijen en natuurlijke vijanden.

Van de Milieumeetlat voor pesticiden kunnen kwekers gratis gebruiken maken als ze van drie gewasbeschermingsmiddelen tegelijkertijd de milieubelasting willen vergelijken. Abonnees kunnen onbeperkt middelen invoeren.