7 januari 2020 Meer nieuws

Milieulijst MIA/Vamil uitgebreid

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemers. Dat blijkt uit de Milieulijst 2020, die op 27 december is gepubliceerd in de Staatscourant.

De nieuwe Milieulijst biedt ten opzichte van 2019 meer mogelijkheden voor ondernemers die investeren in demontage, producten van gerecycled materiaal en kringlooplandbouw. Zo biedt de nieuwe Milieulijst voordeel voor de productie van biobased materialen door de landbouwsector.

Specifiek voor de bollenteelt staan op de lijst investeringen in een emissiearm erf, fosfaatabsorptie met ijzerzand en kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen.

Milieulijst

De overheid stimuleert ondernemers om duurzaam te investeren. Via de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is daarvoor in 2020 een bedrag van 149 miljoen euro beschikbaar. De MIA/Vamil biedt fiscaal voordeel voor investeringen in duurzame technieken. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit belastingvoordeel staan vermeld op de Milieulijst. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past deze lijst jaarlijks aan na consultatie met de markt.

Meer informatie over de regelingen en wijzigingen ten opzichte van 2019 is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.