14 januari 2020 Meer nieuws

Milieu-Indicator vervangt Milieumeetlat PlanetProof

Er komt een nieuwe meetmethode voor het certificaat On the way to PlanetProof. De Milieumeetlat wordt vervangen door de Milieu-Indicator Gewasbescherming (MIG). Deze is tot stand gekomen door een samenwerking tussen teelt, handel, fabrikanten en Natuur en Milieu.

Anders dan de Milieumeetlat gaat de MIG uit van alle opgetelde milieueffecten van middelen per teelt in plaats van individuele middelen. Proeven met de nieuwe meetmethode starten dit jaar bij PlanetProof-telers.

Voor On the way to PlanetProof moeten bedrijven op dit moment voldoen aan aanvullende voorwaarden bij het gebruik van risicostoffen en geldt een norm voor het actievestofgebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voordeel van de Milieu-Indicator Gewasbescherming (MIG) is dat straks de milieuprestatie per PlanetProof-bedrijf of teelt berekend kan worden waardoor een milieunorm per gewas haalbaar wordt.

Sturen op milieudoel

Doordat het mogelijk wordt om per teelt, hectare of zelfs per vierkante meter een milieueffect van een teelt te berekenen, kunnen bedrijven op een milieudoel sturen. Met de MIG zal ook snel duidelijk worden of de beperkte inzet van een zwaarder correctiemiddel misschien opgeteld toch een beter milieueffect heeft dan het steeds herhalen van bestrijding met groenere alternatieven.

Samenwerkende partijen

Stichting Milieukeur (SMK), dat On the Way to Planet Proof beheert, werkt samen met een brede vertegenwoordiging van alle land- en tuinbouwsectoren, afzetpartijen, kennispartijen en de overheid samen aan de ontwikkeling van de nieuwe Milieu-indicator. De uitvoering van dit project ligt bij Wageningen University & Research in samenwerking met kennis- en adviesbureau CLM en maatschappelijke organisatie Natuur & Milieu.