14 januari 2022 Meer nieuws

Middelengebruik met ruim 10 procent gedaald

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is de afgelopen jaren substantieel is afgenomen, zo blijkt uit de cijfers die het CBS vandaag gepubliceerd heeft. Volgens LTO blijkt hieruit dat telers heel precies en doelgericht middelen inzetten.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat tussen 2016 en 2020 de gebruikte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen met 11% is afgenomen. Ook de dosering per hectare is met ruim 13% afgenomen.

Joris Baecke, portefeuillehouder Gezonde Planten van LTO Nederland: “Telers spuiten niet zomaar wat, maar passen alleen toe wat noodzakelijk is. Het was mogelijk om te minderen, gesteund door actuele kennis, advies en precisietechnologie.”

Niet oneindig

Hij zegt wel dat dit een ‘ontdekkingsreis’ is en dat die niet oneindig is en niet zonder risico’s. Hij heeft wel aan dat in de CBS-cijfers niet is meegenomen dat door het wegvallen van middelen waar geen alternatief voor is er grote oogstverliezen zijn of aan lagere kwaliteit gewas. “Dat is voor steeds meer telers wel de realiteit waar ze mee te dealen hebben.”

De afname heeft verschillende oorzaken: inzet van IPM en ook seizoengebonden factoren waardoor de ziekte- en plaagdruk minder hoog zijn spelen mee. Een andere oorzaak is dat telers steeds minder middelen mogen gebruiken.

'Kijk naar milieudruk in plaats van kilo's'

In de cijfers van het CBS wordt gekeken naar de gebruikte hoeveelheid kilogram gewasbeschermingsmiddelen. Dit zegt volgens Baecke niet alles. LTO vindt dat er in de discussie over gewasbescherming naar milieudruk in plaats van naar het aantal kilo’s moet worden gekeken. ‘Stoffen hebben immers een verschillend risicoprofiel, de ene kilogram is de andere niet’, aldus LTO in haar reactie.

Richting 2030 zijn ambitieuze doelen gesteld voor het verduurzamen van gewasbescherming in de Toekomstvisie en daarbij het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming. LTO onderschrijft deze ambities, maar het programma slaagt alleen als boeren en tuinders weer handelingsperspectief krijgen. LTO pleit voor een integraal meerjarig transitiebeleid waarin de teler centraal staat.