8 september 2020 Meer nieuws

Middelenfabrikanten stellen doelen voor duurzaamheid

De Europese gewasbeschermingsindustrie (ECPA) wil de komende tien jaar meer dan € 14 miljard investeren in nieuwe technologieën en verduurzaming. Dat maakte de organisatie 8 september bekend.

De voornemens van de organisatie zijn vastgelegd in drie onderdelen:

• Innovatie en investeringen: In tien jaar tijd zal de gewasbeschermingsmiddelenindustrie 10 miljard euro investeren in innovatie, precisielandbouw en digitale technologieën en 4 miljard euro in nieuwe biopesticiden. Om de innovaties daadwerkelijk voor boeren en tuinders beschikbaar te krijgen, is steun vanuit wet- en regelgeving een voorwaarde.

• Circulaire economie: De industrie wil de inzameling van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen versterken en streeft naar een inzamelpercentage van 75%.

• Bescherming van mens en milieu: De industrie wil de blootstelling van boeren, tuinders maar ook van omwonenden en de emissie naar het milieu minimaliseren door de kennis over geïntegreerde gewasbescherming bij boeren en tuinders te vergroten, de emissie te verminderen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te stimuleren.

Verduurzaming Europese economie

Géraldine Kutas, directeur van ECPA,  zegt dat de gewasbeschermingsindustrie wil bijdragen aan de doelen van de Europese Green Deal. Dit plan presenteerde de Europese Commissie eind vorig jaar en heeft als doel de Europese economie te verduurzamen.

De Nederlandse belangenbehartiger van gewasbeschermingsmidddelenproducenten Nefyto ziet de ambities van ECPA en de aangesloten bedrijven als belangrijke ondersteuning voor het uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie gewasbescherming 2030. Aan dit plan werken diverse partijen uit de agrarische sector onder verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV.