11 december 2018 Meer nieuws

Middag over pioenen

Pioenentelers kunnen woensdag 19 december bij CNB in Bovenkarspel terecht om te beluisteren wat de resultaten zijn van het afgelopen seizoen, de proeven met ULO-bewaring, druppelirrigatie en middelbesparing bij onkruidbestrijding. LTO Glaskracht is mede-organisator.  

De middag start om half twee met de bevindingen van het afgelopen seizoen in de plantenhandel door CNB-vertegenwoordiger Ron Hoogeveen. Yorick van Leeuwen van CNB Teeltadvies bespreekt vervolgens de resultaten van het project ULO-bewaring pioenenbloemen. Adriaan van de Ven van Agricult besluit het eerste deel van de middag met een uitleg over het laagvolumesysteem in onkruidbestrijding.

Druppelirrigatie

Na de pauze komen de ervaringen van de firma Tijms met boven- en ondergrondse druppelirrigatie aan bod. Tot slot worden ook de algemene ontwikkelingen, zoals belangenbehartiging, gewasbescherming en eisen van emissiereductie besproken. Het programma start om 13.30 uur in de Mijnzaal aan de Veilingweg 1. Aanmelden is nodig.