11 juni 2019 Meer nieuws

Meten=Weten vindt geen middelen

De groep Meten=Weten in het Drentse Westerveld heeft metingen gedaan in het oppervlaktewater, maar geen gewasbeschermingsmiddelen gevonden. De organisatie maakt de resultaten van de metingen van 2018 bekend in haar nieuwsbrief.   

De organisatie van kritische burgers liet in december vorig jaar monsters nemen van het oppervlaktewater in recreatieplas Blauwe Meer en in de Beilerstroom bij stuw Mussels 212. Bij de stuw zijn geen middelen gevonden in het water, hoewel daar expliciet naar is gezocht. In de recreatieplas zijn sporen van Deet en Pyrethrin I gevonden. Deet is een insectenwerend middel dat volgen Meten=Weten waarschijnlijk via zwemmers in het water is gekomen. Pyrethrin is een anti-vlooienmiddel dat naar verwachting door zwemmende honden in de plas terecht kwam.

'Vrijwel geen lelies'

'Het kan dus wel', geeft Meten=Weten aan bij de constatering dat geen 'pesticiden boven de detectiegrens' zijn gevonden. De organisatie denkt dat niets is gevonden omdat bovenstrooms van de stuw voornamelijk blijvend grasland te vinden is, er weinig akkerbouw in het gebied was, in het gebied vrijwel geen bloembollen of –knollen geteeld zijn, in de maand december vrijwel niet gespoten wordt, stromend water snel wordt ververst, of mogelijk omdat de detectiegrens van de analyse hoger ligt dan bij de bodem- en gewas-monsters.

Nieuwe metingen op komst

Dit jaar willen de leden van Meten=Weten aan het eind van het spuitseizoen in augustus en september, meten om 'de maximale concentraties van bestrijdingsmiddelen vast te stellen'. Er wordt gemeten op plaatsen waar middelen volgens de club niet horen, zoals in particuliere tuinen, op biologische bedrijven en in volggewassen die als voedsel dienen. Ook wordt gemeten wat het effect is van circa 25 bespuitingen op een tuin van particulieren die voor het eerst een bollenperceel naast het huis krijgen. Afgelopen voorjaar zijn nulmetingen gedaan.