19 mei 2022 Meer nieuws

Meten=Weten start nieuw middelenonderzoek

Meten=Weten start een vervolgonderzoek om de verspreiding van bestrijdingsmiddelen in natuur en woonomgeving beter in kaart te brengen. Met 40.000 euro van de Fred-Foundation wordt begonnen met een deel van het project 'Schone Sier'. 

Met dit nieuwe project wil het Drentse burgerinitiatief Meten=Weten meer kennis verwerven. De organisatie wil daarmee 'overheden aansporen de gezondheid van burgers en de biodiversiteit afdoende te beschermen'. Het project 'Schone Sier' moet de belasting van gewasbeschermingsmiddelen bij scholen, omwonenden en natuur in kaart brengen op basis van continue luchtmetingen. Ook gaat Meten=Weten monsters nemen van vegetatie en ecologisch verbouwde gewassen uit particuliere tuinen en worden bloemenstroken langs akkerranden van intensieve teelten onderzocht. De organisatie wil zo inzicht krijgen in de hoeveelheid middelen die door drift, verwaaiing en opname uit de bodem in de bloemen terechtkomt en wat de risico’s voor insecten zijn.

Fondsen

Meten=Weten begon in 2018 uit zorg van omwonenden over met name de lelieteelt. Het nieuwste project moet bijdragen aan sierteelt zonder pesticiden. Er wordt een jaar uitgetrokken voor het onderzoek. Aanvullende financiering wordt volgens de organisatie binnenkort bij andere fondsen aangevraagd.

De Fred Foundation is een stichting die zich bezighoudt met 'healing van omgeving en het milieu' en het geld komt van de Amsterdamse stichting Flowfund. Dat wordt gevuld door donaties en geld van de zelfbenoemde filantroop Fred Matser.