9 februari 2018 Meer nieuws

Meningen over het pad naar duurzaamheid verschillen

Iedereen in de bollensector wil duurzamer werken, maar de sector is verdeeld over de manier waarop dat het beste kan worden gedaan.

Dat bleek gisteren tijdens een bijeenkomst van het Flower Science Café met als thema ‘Bewust of biologisch boeren’. De bijeenkomst vond plaats bij Mts. Th. & F. van der Slot in Voorhout. Deze tulpenkwekers en – broeiers hebben op hun bedrijf talloze aanpassingen gedaan om duurzamer te werken.

Cock Hulsebosch van Gebroeders Hulsebosch uit Schagerbrug, Gerard Top van GMN en Wim Uljee van SMK (PlanetProof) waren uitgenodigd om hun visie uiteen te zetten. Vervolgens konden de aanwezigen, meer dan zeventig mensen, hierover in discussie gaan.

Bodemstructuur op orde brengen

Hulsebosch is aangesloten bij NLG, de coöperatie van duurzame bollentelers uit Noord-Holland. De telers van NLG grijpen terug op oude basisprincipes om de bodemstructuur op orde te brengen. Daarbij gaat het onder meer om het in balans brengen van de mineralenhuishouding.

‘Bij NLG hebben we een gezonde bodem hoog in het vaandel staan’

De middelen die Hulsebosch daarvoor gebruikt, zijn toepassing van goed gerijpte dierlijke mest, niet-kerende bodembewerking en een uitgekiend mengsel van groenbemesters. “Bij NLG hebben we een gezonde bodem hoog in het vaandel staan.”

Gewas centraal

Gerard Top, directeur van toeleverancier en teeltadviesbureau GMN, is overtuigd van Integrated Crop Mangement. Daarbij moet volgens hem het gewas centraal staan en wordt er geteeld op basis van kennis, observatie en preventie. Plaatselijk ingrijpen bij ziek en zeer kan daardoor volstaan.

Top is het niet eens met de stelling ‘groen is altijd goed’ als het om gewasbeschermingsmiddelen gaat. Chemische middelen zijn immers veel beter onderzocht, is zijn redenatie. Hij geeft de voorkeur aan laagrisicomiddelen, ongeacht of dat groene of chemische middelen zijn.

Duurzame bloemist

Uljee, van certificeerder SMK (PlanetProof) schetste een marktbeeld waarbij supermarkten hebben aangekondigd steeds meer duurzaamheidseisen te stellen aan hun producten. Hij wees er ook op dat er ook steeds meer bloemisten zich profileren als ‘duurzame bloemist’. Zij werken met producten waarvan met keurmerken als PlanetProof of MPS-A is aangetoond dat het aan een duurzaamheidsprotocol voldoet.

Uljee wees er ook op dat de eisen van Milieukeur en PlanetProof worden vastgesteld in overleg met onder meer de KAVB en Greenpeace. “En iedereen kan er op reageren als het ter inzage ligt voor vaststelling.”