16 juni 2020 Meer nieuws

'Meld oplossingen voor watertekort'

De LTO- vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen roept kwekers op die vernuftige systemen hebben bedacht en gebruiken om te komen aan voldoende en goed water, die met hen te delen.

De vakgroep heeft de ideeën nodig om een goede lobby te kunnen voeren nu voldoende water op verschillende plekken in Nederland vanwege de droogte een probleem dreigt te worden. In de sector worden al diverse innovatieve systemen gebruikt om goed om te gaan met water. Die zaken moeten goed voor het voetlicht komen de komende tijd, zodat de sector kan laten zien hoe goed er met water wordt omgegaan, aldus de vakgroep.

Mensen die goede ideeën weten, wordt gevraagd die te melden via het mailadres van de vakgroep, liefst vergezeld van foto of film en een beschrijving van het systeem, de argumentatie en de voordelen. De vakgroep neemt dan vervolgens contact op en bespreekt of ze iets kan met dit initiatief in haar lobby.