13 september 2021 Meer nieuws

Meetprotocol glastuinbouw aangepast

Glastuinbouw Nederland wijst tuinders op het nieuwe meetprotocol voor zuiveringsinstallaties, dat per 1 augustus van kracht is. Stoffen pymetrozine, ipridion, imidacloprid, esfenvaleraat en spinosad zijn vervangen door flonicamid, flupyradifuron, metalaxyl-M, penconazool en acetamiprid.

Het meetprotocol voor het testen van het rendement van zuiveringsinstallaties vloeit voort uit de ministeriele regeling bij het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dat rendement wordt vastgesteld op basis van het Standaard Water. Omdat van drie van de elf gewasbeschermingsmiddelen uit het Standaard Water (pymetrozine, ipridion en imidacloprid) de toelating is vervallen of snel zou vervallen, is in 2020 in de samenstelling van het Standaard Water herzien.

Middelen vervangen

Vijf van de elf middelen uit het Standaard Water zijn vervangen door andere middelen. Pymetrozine, ipridion, imidacloprid, esfenvaleraat en spinosad zijn vervangen door flonicamid, flupyradifuron, metalaxyl-M, penconazool en acetamiprid. Het meetprotocol is hierop aangepast.

BZG-lijst met installaties

Het nieuwe protocol houdt in dat onderzoek voor het vaststellen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties voor de glastuinbouw, moet worden uitgevoerd met de nieuwe samenstelling van het Standaard Water. Op de BZG-lijst staan inmiddels 25 goedgekeurde zuiveringsinstallaties, die overigens niet opnieuw onderzocht moeten worden zolang er geen wijzigingen worden aangebracht aan de installatie.